Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verkenning AI bij Nederlandse gemeenten

Afbeelding rapport Verkenning AI bij Nederlandse gemeenten

PBLQ

Rapport | September 2020 (54 pagina's)

Toelichting

Kunstmatige intelligentie (AI) staat breed in de belangstelling. AI biedt veel kansen, maar een andere invalshoek is dat het gebruik van algoritmen en data niet vrij is van risico´s. Niet voor niets komen maatschappelijke en politiek-bestuurlijke discussies over de inzet en gevolgen van algoritmen voor publieke waarden als discriminatie, transparantie en privacy steeds vaker voor. De Raad van State onderschrijft in een ongevraagd advies dan ook dat verregaande digitalisering en de daardoor wijzigende effecten op de verhouding tussen overheid en burger niet tot gevolg mag hebben dat burgers geen grip meer hebben op hun eigen gegevens. Dit roept de vraag op hoe gemeenten omgaan met AI en de afweging van kansen en risico’s, m.a.w.: hoe ze omgaan met publieke waarden op dit vlak. Vanuit het programma ‘De Maatschappelijke Dialoog’, onderdeel van de Agenda Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ontstond daarom een behoefte aan een inventarisatie van AI-initiatieven bij gemeenten en een verdieping a.d.h.v. enkele casussen.

Het doel van het onderzoek is om meer kennis en ervaringen op te doen hoe in de praktijk afwegingen worden gemaakt ten aanzien van publieke waarden en AI. Welke publieke waarden staan centraal en welke discussies ontstaan er? En welke waarden blijven juist onderbelicht?