Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Van trendvolger tot elektronische superstore

Afbeelding rapport Van trendvolger tot elektronische superstore

Auteur(s): M. Thaens en S. Zouridis

Ordina Public Management Consulting en Universiteit van Tilburg, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

Rapport | Maart 2006 (38 pagina's)

Toelichting

Dit rapport beoogt antwoord te geven op de vraag of het mogelijk is om, op basis van voorhanden zijnde inzichten en ervaringen, te komen tot een match tussen het type aanpak en karakteristieken van de gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk beleid? De conclusie van het onderzoek luidt dat er op basis van het beschikbare materiaal vooralsnog geen eenduidige wegen blijken te bestaan voor het ontwikkelen van elektronische dienstverlening die zonder meer kunnen worden gekoppeld aan verschillende soorten gemeenten. Wel kunnen op basis van het onderzoek contouren worden geschetst van adequate aanpakken, gezien bepaalde karakteristieken van de organisatie. Tevens is een aanpak uitgewerkt die tot effectieve ontwikkeling van elektronische dienstverlening kan leiden voor het merendeel van de Nederlandse gemeenten.