Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Van Mercedessen en Spaghetti: het verhaal over bestuurlijke drukte

Afbeelding rapport Van Mercedessen en Spaghetti: het verhaal over bestuurlijke drukte

Auteur(s): J.A. Wolthuis

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Januari 2012 (6 pagina's)

Toelichting

Bestuurlijke drukte is in een uit de hand gelopen poging te komen tot afstemming en samenwerking tussen bestuurders bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het belemmert een goed functioneren van de overheid. Een zekere mate van bestuurlijke drukte is onvermijdelijk. Dit hangt enerzijds samen met de complexiteit van de samenleving en de ingewikkeldheid van de maatschappelijke problemen die hieruit voortvloeit. Anderzijds is bestuurlijke drukte ook voor een deel ‘ingebakken’ in onze staatsinrichting. Tot slot speelt ook de menselijke factor een rol: aan bestuurlijke drukte zitten voor bestuurders niet alleen nadelen, maar ook (soms zelfs heel zwaarwegende) voordelen vast. Bestuurlijke drukte kan worden verminderd als professionals in het openbaar bestuur zich realiseren dat ze zelf, dag in dag uit, de bestuurlijke drukte creëren aan de overlegtafels die ons land rijk is. Praten over procedures in plaats van over concrete resultaten, besluiten vooruitschuiven of vage besluiten nemen in plaats van visie tonen. Daarnaast zou een volgend kabinet er goed aan doen een aantal terreinen te benoemen waar door de bestuurlijke drukte prangende maatschappelijke problemen niet opgelost worden. Voor elk van die terreinen moet vervolgens worden bepaald welke factoren er in die specifieke situatie voor zorgen dat door bestuurlijke drukte het presterend vermogen van de overheid wordt gefrustreerd.