Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Van controle naar in control: Een onderzoek naar het toetsingsmodel en beheer van de webrichtlijnen

Afbeelding rapport Van controle naar in control: Een onderzoek naar het toetsingsmodel en beheer van de webrichtlijnen

Auteur(s): M. van Vlerken-Thonen

Vierkante Meter

Rapport | Augustus 2012 (94 pagina's)

Toelichting

Dit rapport geeft inzicht in de huidige praktijk en alternatieve varianten van toetsing en anderzijds in de inrichting van beheer van de webrichtlijnen. De onderzoekers constateren dat de huidige gangbare praktijk van toetsing en waarmerkverlening niet optimaal is. Klachten zijn er zowel aan de kant van overheidsorganisaties als aan de kant van de beheerder en opdrachtgever. Kern van het probleem is de eenzijdige focus op het behalen van het Waarmerk drempelvrij.nl. In een nieuw verantwoordingsmodel, waarbij onder naleving méér wordt verstaan dan puur en alleen het opleveren van een product dat bij inspectie aan de webrichtlijnen voldoet, wordt tegemoet gekomen aan de wensen van beide partijen. Beheerder en opdrachtgever krijgen input voor beheer, doorontwikkeling, monitoring en sturing. De insteek blijft dat overheidsorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de verplichting en het aantonen daarvan. Door transparant te zijn over maatregelen die zijn genomen om toegankelijk te zijn, en de resultaten die die maatregelen hebben opgeleverd, wordt voldaan aan de eis van transparantie die geldt voor open standaarden. De focus verschuift van 'behalen van het Waarmerk drempelvrij.nl' naar 'aan de slag met toegankelijkheid'.