Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

UWV Sectorbeschrijving Overheid

Afbeelding rapport UWV Sectorbeschrijving Overheid

Auteur(s): UWV

UWV

Rapport | Oktober 2015 (61 pagina's)

Toelichting

Kennis over de arbeidsmarkt, werkgelegenheidsontwikkelingen en de te verwachten tekorten en overschotten kan voorkomen dat vacatures onnodig lang openstaan of dat mensen onnodig werkloos worden of blijven. Het is daarom van belang waar zich werkgelegenheidsmogelijkheden aandienen. UWV maakt samen met werkgevers-en werknemersorganisaties en arbeidsmarktdeskundigen beschrijvingen van meer dan twintig sectoren en enkele beroepsgroepen. Dit project wordt begeleid door een landelijkeklankbordgroep, waarin –naast UWV –landelijke werkgevers-en werknemersorganisaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zitting hebben. Deze sector-en beroepenbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de overschotten en tekorten en van kansen en mogelijkheden voor (bijvoorbeeld) doelgroepen. Ook geven de rapporten inzicht in trends op de arbeidsmarkt, in de samenstelling en (toekomstige) ontwikkeling van de werkgelegenheid en van het aantal vacatures. Alle beschrijvingen worden gepubliceerd op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatieen zijn bedoeld voor arbeidsmarktprofessionals van gemeenten, regio’s, brancheorganisaties, bonden en uitzendbureaus et cetera.