Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Uitbreiding van gegevens in het stelsel van basisregistraties? Een strategisch advies vanuit het perspectief van inkomensafhankelijke regelingen

Afbeelding rapport Uitbreiding van gegevens in het stelsel van basisregistraties? Een strategisch advies vanuit het perspectief van inkomensafhankelijke regelingen

PBLQ HEC

Rapport | Juni 2013 (62 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft PBLQ HEC een strategisch perspectief op de uitbreiding van gegevens binnen het Stelsel van Basisregistraties ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste een inventarisatie maken van ‘nieuwe’ gegevens die in aanmerking komen voor gezamenlijk gebruik (waaronder de gegevens van werkgroep 8 CRD 12). Ten tweede een afwegingskader ontwikkelen dat helpt te beoordelen of, voor een bepaald gegeven, opname in het Stelsel de meest geëigende weg is. Daarmee ontstaat een strategisch perspectief op de behoefte en wenselijkheid van het opnemen van aanvullende gegevens binnen het Stelsel van Basisregistraties.