Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Tweede voortgangsrapportage actieplan bevolkingsdaling

Afbeelding rapport Tweede voortgangsrapportage actieplan bevolkingsdaling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | November 2018 (42 pagina's)

Toelichting

De minister van BZK heeft in de begeleidende Kamerbrief van juli 2017 bij de eerste voortgangsrapportage aangegeven voor het vervolg van het programma Bevolkingsdaling in te zetten op de samenwerking met partners op domeinoverstijgende, regionale krimpopgaven, en de uitvoering van het Actieplan aan te scherpen, nader te duiden en waar mogelijk te versnellen. Dit is in 2017 en begin 2018 tot uiting gekomen in het partnerschap tussen Rijk, provincies en krimp- en anticipeerregio’s om op maat een aanpak te ontwikkelen voor krimpproblematiek. Deze tweede voortgangsrapportage brengt vorderingen in deze samenwerking en de integrale aanpak van de problematiek door regio’s, provincies en het Rijk in beeld.