Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Tussenmeting herziene stelsel van Interbestuurlijk toezicht

Afbeelding rapport Tussenmeting herziene stelsel van Interbestuurlijk toezicht

Auteur(s): M. Blekemolen, J.M. Groenendijk, D. Korsse, H.H.M. Scholtes en B.J. Schueler

Twynstra Gudde

Rapport | Februari 2015 (90 pagina's)

Toelichting

Op 1 oktober 2012 heeft, met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt), een herziening plaatsgevonden van het interbestuurlijk toezicht. Samengevat is de doelstelling van deze herziening om een efficiënter, effectiever en transparanter stelsel van interbestuurlijk toezicht tot stand te brengen door middel van een vereenvoudiging van het stelsel. Tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel Rgt heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegezegd om vóór de eindevaluatie van de wet in 2017 een tussenmeting naar de werking van het herziende stelsel van het interbestuurlijk toezicht uit te voeren. In opdracht van het ministerie van BZK hebben Twynstra Gudde en de Universiteit Utrecht de tussenmeting uitgevoerd.