Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trendstudie samenwerking decentrale overheden

Afbeelding rapport Trendstudie samenwerking decentrale overheden

Auteur(s): I. Pröpper, H. Kessens en E. Weststeijn

Partners en Pröpper

Rapport | Augustus 2005 (94 pagina's)

Toelichting

Deze studie richt zich op ontwikkelingen die zich voordoen in de samenwerking tussen decentrale overheden: gemeenten, waterschappen en provincies. Wat zijn de motieven om juist wel of niet te gaan samenwerken en welke vorm kiezen decentrale overheden als zij samenwerken? Hoe vaak werken decentrale overheden samen en over welke onderwerpen? Wat zijn de resultaten van samenwerking? Gemeenten, waterschappen en provincies werken in toenemende mate onderling samen – al of niet aangevuld met private partijen. Niet alleen formele samenwerking neemt toe, maar er is ook meer informele samenwerking. De slagvaardigheid van de samenwerking (effectieve en snelle aanpak van problemen) en de kosten/baten van de samenwerking blijken sterk af te hangen van het domein waarop de samenwerking betrekking heeft. Rond samenwerking ten aanzien van uitvoering, dienstverlening en/of beheerstaken, is ongeveer twee derde van de gemeenten tevreden over de slagvaardigheid en de kosten/ baten verhouding. Bij (regionale) beleidsafstemming daarentegen is twee derde van de gemeenten hierover ontevreden.