Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Afbeelding rapport Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Mei 2014 (104 pagina's)

Toelichting

Deze publicatie in verband met de drie decentralisaties in het sociaal domein is het resultaat van een verkenning samen met gemeenten, kennisinstituten en partners uit welzijn, zorg, onderwijs en arbeid. Doelstelling is het op gang brengen van een landelijk dialoog over de transformatie van gemeenten in de periode 2015-2020. Het inspireren van gemeenten met toekomstbestendige beelden en beleidsopties. En het ontwikkelen van een concreet instrumentarium voor lokale beleidsvorming. Het gaat om tends en ontwikkelingen op demografisch, economisch, politiek, ecologisch, sociaal maatschappelijk en technologisch gebied.