Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trends en Cijfers 2017: Werken in de overheid- en onderwijssectoren

Afbeelding rapport Trends en Cijfers 2017: Werken in de overheid- en onderwijssectoren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Oktober 2017 (57 pagina's)

Toelichting

Trends en Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die inzicht geeft in het ambtenaren-bestand en de trends en bewegingen die zich erin voordoen. De uitgave van 2017 beslaat de jaren 2011 tot en met 2016. Het rapport bevat veel tabellen, grafieken en infographics die een gedetailleerd beeld geven op het gebied van arbeidszaken in de 14 overheid- en onderwijssectoren. Dit jaar is tevens informatie over (vroeg)pensioen toegevoegd. Gegevens over de aantallen personen die al dan niet voor hun AOW leeftijd vertrekken, de gemiddelde leeftijd van deze pensioengroep en het aantal personen dat doorwerkt na hun AOW leeftijd zijn in nieuwe tabellen opgenomen.