Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trends en Cijfers 2015: deel Trends

Afbeelding rapport Trends en Cijfers 2015: deel Trends

Auteur(s): Ministerie van BZK

Ministerie van BZK

Rapport | September 2015 (34 pagina's)

Toelichting

“Trends en Cijfers Publieke Sector” is een jaarlijkse rapportage van de directie Arbeidszaken Publieke Sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin belangrijke trends op het gebied van arbeidszaken worden gepubliceerd. Het betreft trends op het gebied van omvang, personele samenstelling, kosten, arbeidsvoorwaarden e.d. De rapportage bestaat uit twee delen. In het deel Trends worden de belangrijkste trends gevisualiseerd door middel van infographics. Nadere uitsplitsingen van data in tabellen zijn te vinden in het deel Cijfers.