Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trends & Cijfers 2022

Afbeelding rapport Trends & Cijfers 2022

Auteur(s): Ministerie van BZK

Afdeling Beleidsinformatie (BZK/DGDOO)

Rapport | Oktober 2022 (29 pagina's)

Toelichting

Trends & Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en geeft een cijfermatig overzicht van de veertien arbeidsvoorwaardelijke sectoren en de gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn de overheidssectoren: het Rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, de rechterlijke macht, defensie en de politie. En de onderwijssectoren: het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en de onderzoekinstellingen; en de sector universitair medische centra. De uitgave van 2022 heeft betrekking op de stand eind 2021, waarbij de vergelijking gemaakt kan worden met eerdere jaren vanaf 2015. Het rapport bevat de hoofdstukken Omvang en personeel, In- en uitstroom, Lonen, Sociale Zekerheid en Pensioenen.