Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trendrapport open data

Afbeelding rapport Trendrapport open data

Algemene Rekenkamer

Rapport | Maart 2014 (28 pagina's)

Toelichting

Voor de Algemene Rekenkamer is dit het eerste trendrapport over open data, waarvan er in de komende jaren meer gaan volgen. Het rapport is gebaseerd op literatuuronder­ zoek en gesprekken met deskundigen binnen en buiten de overheid. Verder is er een nulmeting uitgevoerd met betrekking tot het aanbod van open data door de rijksover­ heid en de inzet van departementen om data te openen. In dit rapport geven we op hoofdlijnen een beeld van de stand van zaken met betrekking tot open data bij de rijks­ overheid, begin 2014. In de komende jaren gaan we dat beeld specifieker invullen.