Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trendrapport open data 2016

Afbeelding rapport Trendrapport open data 2016

Algemene Rekenkamer

Rapport | Maart 2016 (42 pagina's)

Toelichting

Sinds 2014 volgt de Algemene Rekenkamer hoe de rijksoverheid vordert in het open stellen van haar databestanden. De overheid beschikt over een schat aan data. Als de overheid die data vrij toegankelijk en zonder beperkingen beschikbaar stelt, wordt ze transparanter en toegankelijker. Dit is het derde rapport over open data, waarin de stand van zaken en vorderingen in 2015 geschetst worden. Departementen zijn zich in 2015 meer gaan inspannen voor open data. Het kabinet heeft gezorgd voor onder meer een data-inventarisatie, de implementatie van de richtlijn hergebruik en een Nationale Open Data Agenda. Het open stellen van de data van het CBS heeft er voor gezorgd dat het aanbod van open data in 2015 is verdubbeld. Het toevoegen van de CBS-data aan data.overheid.nl is een belangrijke stap, gelet op de positie van het CBS als dataknooppunt. Afgezien van de CBS-data zijn er in het afgelopen jaar echter weinig extra datasets bijgekomen, terwijl er wel een grote hoeveelheid potentieel te openen datasets is geïnventariseerd. Nog niet alles wat open kan, is open.