Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trendnota Arbeidszaken Overheid 2002

Afbeelding rapport Trendnota Arbeidszaken Overheid 2002

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | September 2001 (136 pagina's)

Toelichting

De Trendnota is de enige informatiebron, waarin jaarlijks een samen- hangend beeld wordt geschetst van ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector in het algemeen en in de overheidssectoren in het bijzonder. De Trendnota voorziet daarmee in een lacune die is ontstaan bij de totstandkoming van het sectorenmodel. De Trendnota Arbeidszaken Overheid 2002 biedt inzicht in de arbeidsvoor- waarden, loonkosten, sociale regelingen, premies, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarktpositie en werkgelegenheid bij de overheid, en in daarmee samenhangende onderwerpen. Er is speciale aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hetgeen wordt ondernomen om over voldoende gekwalificeerd personeel te blijven beschikken. Daarnaast komen in deze nota de kostenontwikkelingen en de financiële samenhang aan bod alsmede de internationale aspecten van de arbeidszaken bij de overheid.