Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Trendnota Arbeidszaken Overheid 1999

Afbeelding rapport Trendnota Arbeidszaken Overheid 1999

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | September 1998 (102 pagina's)

Toelichting

Nota uit 1998, bijlage bij het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Rijksbegroting 1999. De Trendnota Arbeidszaken Overheid geeft jaarlijks een samenhangend beeld van de ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden, sociale regelingen, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarktpositie in de publieke sector in het algemeen en in de overheidssectoren in het bijzonder. De Trendnota voorziet daarmee in een informatielacune die is ontstaan bij de totstandkoming van het sectorenmodel.