Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Top Public Managers in Europe

Afbeelding rapport Top Public Managers in Europe

Auteur(s): Herma Kuperus and Anita Rode

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | December 2016 (95 pagina's)

Toelichting

Met oog op het Europees voorzitterschap van de EUPAN (European Public Administration Network) in de eerste helft van 2016 heeft het ministerie van BZK een Europees vergelijkend onderzoek gedaan naar de organisatie, werving en selectie, aanstelling en (competentie)ontwikkeling van topmanagers in alle EU-lidstaten en de Europese Commissie. Dit onderzoek is een herhaling van een dergelijk onderzoek uit 2008, waardoor ook ontwikkelingen in de afgelopen periode zichtbaar worden en enkele trends voor de toekomst worden geschetst. Het onderzoek heeft betrekking op de centrale/ rijksoverheden.

Naar blijkt worden Topmanagers in steeds meer EU-landen beschouwd als een specifieke doelgroep voor wie specifieke voorwaarden of regels gelden. Voorbeelden daarvan zijn:

  • vaker gebruik van onafhankelijke selectiecommissies om politieke of andere invloeden bij werving en selectie te verminderen;
  • een aanstelling in een specifieke functie alleen voor bepaalde tijd (vaak 5-7 jaar) om mobiliteit te bevorderen;
  • terugdringen van automatismen op grond van bijvoorbeeld functieverblijfstijd in loopbaanontwikkeling;
  • het versterken van functioneren en beoordelen op basis van resultaatafspraken;
  • het bevorderen van permanent reflecteren, leren en ontwikkelen.

Meer dan voor andere ambtenaren groeien de systemen voor topambtenaren naar elkaar toe binnen Europa. De invloed van de politiek, met name op de hoogste benoemingen, blijft in sommige landen nog wel duidelijk groter dan in andere landen. Dat garandeert nog niet zonder meer transparante, op verdiensten gebaseerde benoemingen van neutrale topambtenaren.

Zie ook: Top Public Managers in Europe: Management Summary