Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verkenning tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening door het stelsel van basisregistraties

Afbeelding rapport Verkenning tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening door het stelsel van basisregistraties

Auteur(s): Wimfred Grashoff, Karel Tercic en Mieke Theeuwen

Ordina Public Consulting

Rapport | December 2012 (39 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ordina Public Consulting een verkenning uitgevoerd naar de tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening door het stelsel van basisregistraties. Als onderzoeksvragen zijn geformuleerd: Hoe kunnen de begrippen ‘24*7 beschikbaarheid’ en ‘tijds- en plaatsonafhankelijkheid’ het best gedefinieerd worden? In hoeverre zijn producten en diensten van het stelsel van basisregistraties op dit moment 24*7, tijd- en plaatsonafhankelijk te raadplegen? Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot de afname uit de basisregistraties en wat zijn de belangrijkste behoeften van afnemers? Welke mogelijke oplossingen zijn er om de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie te overbruggen? Voor de beantwoording van de vragen is deskresearch uitgevoerd, zijn interviews met relevante afnemers gehouden en zijn gesprekken met materiedeskundigen gevoerd.