Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Terugtredende wethouders

Afbeelding rapport Terugtredende wethouders

Auteur(s): Peter Castenmiller, Marco Meesters en Bettine Pluut

Zenc

Rapport | Juli 2006 (38 pagina's)

Toelichting

Aanleiding van dit onderzoek is de vraag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of het aandeel aftredende wethouders in de loop der jaren toe- en afneemt. Indien er sprake is van een ontwikkeling, is het vervolgens de vraag wat daar de oorzaak van is. Bovendien vindt het Ministerie het interessant om te bekijken of de eerder beschreven zorgen over tussentijds aftreden terecht zijn. Onderzocht is dan ook wat de effecten zijn van wethouders die voortijdig hun ambt verlaten. Hierbij is gekeken naar gevolgen voor de wethouder zelf en het vervolg van zijn of haar maatschappelijke carrière, naar de invloed op de continuïteit van het lokale bestuur en naar de gevolgen van tussentijds aftredende wethouders voor het vertrouwen dat burgers hebben in hun gemeentelijk bestuur. Door inzicht in dergelijke effecten te verkrijgen kan vervolgens bekeken worden welke maatregelen het Ministerie kan nemen om dergelijke negatieve effecten van tussentijds aftreden tot een minimum te beperken.