Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Sturing op medebewindstaken

Afbeelding rapport Sturing op medebewindstaken

Auteur(s): Ron van Wonderen, Susan van Klaveren en AndreĢ Oostdijk

Research voor Beleid

Rapport | Maart 2005 (71 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Research voor Beleid onderzoek uitgevoerd naar het toezicht op de uitvoering van taken in medebewind. Daarbij is Research voor Beleid geadviseerd door Willemien den Ouden en Alex Benninkmeijer, beiden werkzaam bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit van Leiden. Doel van het onderzoek was het bieden van nieuwe inzichten aan het ministerie, en aan het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten in het bijzonder, over de mogelijkheden gemeenten te stimuleren en te bewegen opgelegde taken naar behoren uit te voeren. Hiertoe zijn casestudies uitgevoerd van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, de Wet Werk en Bijstand, de Wet voorziening gehandicapten, het Landelijk beleidskader voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek.