Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Staat van het Bestuur 2014

Afbeelding rapport Staat van het Bestuur 2014

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Oktober 2014 (278 pagina's)

Toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil inzicht bieden in de ontwikkelingen bij het decentraal bestuur. Door de ontwikkelingen systematisch te volgen en een stand van zaken te geven, worden trends zichtbaar. Om deze reden wordt de Staat van het Bestuur uitgegeven. Het is een tweejaarlijkse trendrapportage waarin feiten en cijfers over bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur centraal staan. Deze editie van 2014 is de vijfde publicatie in de reeks. De eerste twee delen van de Staat van het Bestuur zijn – met het oog op de continuïteit en de vergelijkbaarheid van cijfers – zo veel als mogelijk in lijn met eerdere edities. Het eerste deel “decentraal bestuur in cijfers” biedt een algemeen beeld van de stand van zaken en trends bij gemeenten, provincies en waterschappen. Voor het eerst worden in deze editie ook de ontwikkelingen in Caribisch Nederland getoond. In het tweede deel “decentraal bestuur in thema’s” wordt dieper ingegaan op, maar ook verder gekeken dan de cijfermatige achtergronden. Het derde deel van deze bundel is (wederom) meer thematisch van aard en gaat in op een tweetal meer actuele onderwerpen: de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 en decentralisatie als structuurhervorming.