Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Screening van gemeenteambtenaren

Afbeelding rapport Screening van gemeenteambtenaren

Berenschot

Rapport | April 2018 (65 pagina's)

Toelichting

De taken van het gemeentebestuur veranderen en daarmee ook de risico’s voor aantasting van de gemeentelijke integriteit. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Berenschot een verkenning uitgevoerd om inzicht te geven in de mogelijkheden en knelpunten omtrent screening van gemeentelijke ambtenaren als instrument om integriteitsrisico’s te beperken. Dit leidt tot enkele voorlopige bevindingen. Ten aanzien van de mogelijkheden lijken de wettelijke kaders voor screening nog niet helemaal helder zijn. Op basis van de verkenning bij vijf gemeenten en vier instellingen komt als voorlopig beeld naar voren dat op een aantal punten gemeenten hun eigen beleid ten aanzien van screening zouden kunnen versterken. Verder geeft de verkenning een globaal inzicht in de aanvullingen op de huidige beschikbare screeningsmethodieken die nodig zouden zijn om de risico’s adequaat te kunnen beheersen.