Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Samenwerking tussen decentrale overheden

Afbeelding rapport Samenwerking tussen decentrale overheden

Auteur(s): R. de Greef en F. Maas

Berenschot

Rapport | December 2010 (61 pagina's)

Toelichting

Dit onderzoek betreft trends in (inter)bestuurlijke samenwerking en in het bijzonder samenwerkingsverbanden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de periode 2005-2010 is het totaal aantal samenwerkingsverbanden gedaald naar 1720. Deze daling ligt geheel binnen het aantal privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden, dat van 1.165 in 2005 gedaald is naar 1.022 in 2010, een daling van bijna 13%. Het aantal gemeenschappelijke regelingen is constant gebleven in deze periode. Een meerderheid van de secretarissen van zowel provincies, gemeenten, als waterschappen vindt dat de Wet gemeenschappelijke regelingen niet aansluit bij de samenwerkingspraktijk en organieke wetten als de Provinciewet, de Gemeentewet en de Waterschapswet. Een eenvoudiger model voor interbestuurlijke samenwerking kan worden gevonden door in bijzondere gevallen een gemeenschappelijk orgaan rechtspersoonlijkheid toe te kennen of door bij het gemeenschappelijk openbaar lichaam het dagelijks bestuur (en de voorzitter als zelfstandig orgaan) facultatief te maken. Dit heeft als voordeel dat geen grootschalige wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen hoeft plaats te vinden.