Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2007

Afbeelding rapport Salarisniveaus Overheidspersoneel 2007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Januari 2007 (36 pagina's)

Toelichting

Feitenrapportage over 2007, waarin het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een seriegrafieken weergeeft wat de verdeling is van het personeelsbestand per salarisschaal, alsmede voorbeelden geeft van functies die binnen deze schalen vallen. De sectoren die beschreven worden zijn Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie en Politie.