Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Representatief? - Een essay over diversiteit in de Nederlandse politiek

Afbeelding rapport Representatief? - Een essay over diversiteit in de Nederlandse politiek

Auteur(s): Floris Vermeulen en Piotr Marczyński

Universiteit van Amsterdam

Rapport | September 2021 (38 pagina's)

Toelichting

Ongeveer 18 procent van het Nederlandse electoraat heeft een migratieachtergrond, dat zijn twee en een half miljoen kiesgerechtigden. Dit aandeel is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Dergelijke demografische veranderingen vertalen zich zelden direct in de politiek. Die vertaling wordt beïnvloed door kenmerken van het politiek systeem die de mogelijkheden en obstakels hierbij bepalen en door kenmerken van de betreffende groepen op collectief of individueel niveau.

De Amsterdamse politicologen Floris Vermeulen en Piotr Marczyński zetten in dit essay op een rij wat er op basis van onderzoek in binnen- en buitenland bekend is over de politieke integratie van burgers met een migratieachtergrond. Vervolgens maken zij de balans op van de Nederlandse situatie en de kansen en knelpunten voor de toekomst. Ze gaan daarbij in op kiesgedrag, op instroom in politieke functies en kandidaatselectie, op het functioneren in de politiek en op de doorstroom naar bestuurlijke posities.