Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Renaissance van de overheid De behartiging van publieke belangen.

Afbeelding rapport Renaissance van de overheid De behartiging van publieke belangen.

Auteur(s): Ellen van Doorne en Boudewijn Steur

Rapport | Mei 2018 (25 pagina's)

Toelichting

Het is de hoogste tijd voor een renaissance van de overheid. Deze herwaardering bestaat in de eerste plaats uit de erkenning dat de overheid ertoe doet bij de behartiging van publieke belangen. Als crisismanager, zoals bleek tijdens de financiële crisis en de Grote Recessie die daarop volgde. Maar ook als cruciale speler bij het adresseren van de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, zoals energietransitie, robotisering en arbeidsmarkt. Daarnaast wordt het belang van goede instituties steeds meer onderkend. Het is, met andere woorden, belangrijk dat de interventies van de overheid op de juiste waarde worden geschat. Maar de noodzakelijke herwaardering van de overheid betekent ook dat de rol van de overheid niet op dezelfde wijze vorm krijgt als enkele decennia geleden. We kunnen maar ten dele teruggrijpen op het oude recept. De rol van de overheid in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw is aan herdefiniëring toe. Dit is belangrijk en urgent, omdat de maatschappelijke context sterk veranderd is én het discours over de overheid al enige tijd is blijven steken in het verleden.