Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Afbeelding rapport Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Auteur(s): Marcel Boogers en Gerrit Voerman

Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen

Rapport | December 2018 (55 pagina's)

Toelichting

De universiteiten van Twente en Groningen deden, in opdracht van BZK, gezamenlijk onderzoek naar de kandidaatselectie voor de gemeenteraadsverkiezingen. BZK laat dit al sinds 2006 onderzoeken, zodat er ook trends over de langere termijn te zien zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat partijen actiever zijn geworden bij het zoeken naar kandidaten en daarbij meer verschillende wervingsmethoden inzetten. Hoewel interne scouting nog altijd de meest succesvolle wervingsmethode is, zijn partijen in toenemende mate bereid om te werven onder niet partijleden. De onderzoekers concluderen dat de ooit zo hermetische grens tussen leden en niet-leden van (landelijke) politieke partijen is gaan vervagen. Het aantal respondenten dat aangeeft enige of veel moeite te moeten doen om voldoende geschikte kandidaten te vinden voor verkiesbare plekken is, waarschijnlijk mede daardoor, in 2018 gedaald t.o.v. vorige verkiezingen.

Vergeleken met de eerdere jaren is de diversiteit onder de verkiesbare kandidaten wat toegenomen, wat betreft geslacht, leeftijd en herkomst. Lokale partijen slagen er beter in om middelbaar opgeleiden te kandideren dan landelijke partijen.

Voor het eerst is ook gesproken over aandacht voor integriteit en screening in de procedure. Er is een behoorlijk ontwikkeld integriteitsbewustzijn. 66% van de respondenten geeft aan dat zij hun kandidaten hierop hebben gescreend. Dit geldt voor 69% van de landelijke partijafdelingen en voor 61% van de lokale partijen. De meesten gebruikten hiervoor een eigen vragenlijst of vroeg om een VOG. Waar geen screening plaatsvond, gaf men aan kandidaten goed genoeg te kennen.