Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Rekrutering en selectie van burgemeesters en wethouders

Afbeelding rapport Rekrutering en selectie van burgemeesters en wethouders

Auteur(s): A.G.M. van Brunschot, N. Kastelein, M.J.W. van Twist en A.J.M. Verheij

Rapport | Juni 2004 (37 pagina's)

Toelichting

Het lokaal bestuur onderging in 2004 ingrijpende veranderingen. De dualisering en de invoering van het gekozen burgemeesterschap zijn twee belangrijke voorbeelden. In dat licht is de werving of rekrutering en de selectie van kandidaten voor wethouders- en burgemeesters- posten van belang. De wetgever bereidde destijds de invoering van het gekozen burgemeesterschap voor. Een vraag daarbij is hoe de rekrutering en selectie daarbij in hun werk zullen gaan (en of daartoe nog zaken geregeld moeten worden). De invoering van de direct gekozen burge- meester zal van grote invloed zijn op de wijze van rekrutering en selectie van burgemeesters. Daarom is het van belang om inzicht te verkrijgen in de huidige rekruteringsbronnen en de wijzigingen die daar mogelijk in zullen optreden. Bij de wethouders is sinds de dualisering mogelijk dat wethouders ook ‘van buiten’ (de raad of de politieke partijen) komen. Uit het verloop van de rekrutering en selectie van wethouders op dit moment kan wellicht geleerd worden voor de rekrutering en selectie van burgemeesters in de toekomst. Daarnaast kan een inventarisatie van de huidige gang van zaken bij wethouders inzicht geven in de vraag of daaraan iets moet veranderen, wanneer een nieuw stelsel voor verkiezing van burgemeesters wordt ingevoerd. Tegen deze achtergrond is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een ‘nulmeting’ verricht van de wijze waarop de rekrutering en selectie van burgemeesters en wethouders in Nederland destijds precies in zijn werk ging.