Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard

Afbeelding rapport Regionale verschillen in het sociaal domein

Auteur(s): Ingrid Ooms, Klarita Sadiraj en Evert Pommer

Sociaal en Cultureel Planbureau

Rapport | December 2017 (33 pagina's)

Toelichting

Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein wordt voor een belangrijk deel bepaald door het sociale en demografische risicoprofiel van de bevolking in gemeenten. Zo zal in gemeenten met veel eenoudergezinnen doorgaans meer gebruik worden gemaakt van jeugdzorg, en in gemeenten met veel ouderen van hulp bij het huishouden. In de Overall rapportage sociaal domein 2016 (SCP 2016) bleek dat deze risicoprofielen maar een deel konden verklaren van de regionale verschillen in het gebruik van de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Ook nadat rekening is gehouden met deze risicoprofielen, bleken nog grote verschillen tussen regio’s te bestaan. In eerder verschenen kwalitatief onderzoek van Platform31 is gezocht naar mogelijke andere verklaringen in culturele context (mentaliteit bevolking), economische context (economische groei/stagnatie), institutionele context (functioneren van instanties en uitvoeringsorganisaties) en fysieke context (krimp en verstedelijking). In dit rapport wordt op basis van kwantitatieve informatie nagegaan of en in welke mate deze aanvullende indicatoren een bijdrage leveren aan de verklaring van regionale verschillen.