Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud U bevindt zich hier:

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

Afbeelding rapport Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | April 2014 (47 pagina's)

Toelichting

In 2013 is voor het eerst op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) door iedere Nederlandse gemeente en openbaar lichaam een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en beveiliging van het aanvraag- en uitgifteproces van de reisdocumenten (nader te noemen: zelfevaluatie). De gemeenten hebben de bevindingen van dit onderzoek toegestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In opdracht van het ministerie van BZK heeft extern onderzoeksbureau Panteia vervolgens een steekproef gehouden onder 35 gemeenten, om de betrouwbaarheid van de resultaten van de zelfevaluatie te onderzoeken. De resultaten van de zelfevaluatie 2013 zijn, samen met de bevindingen van de steekproef, opgenomen in dit rapport.