Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Rapportage Publieksonderzoek reisdocumentenstelsel: hoe denkt Nederland over de modernisering

Afbeelding rapport Rapportage Publieksonderzoek reisdocumentenstelsel: hoe denkt Nederland over de modernisering

Auteur(s): Shelly van Winden en Gerrit Piksen

Smartagent Marketresponse

Rapport | Oktober 2017 (58 pagina's)

Toelichting

Het reisdocumentenstelsel zoals we dat nu kennen is voortdurend aan modernisering onderhevig. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de digitalisering. Dit heeft effect op het gemak, veiligheid en toegankelijkheid, maar gaat ook uit van een zekere mate van zelfredzaamheid van de burger. In het onlangs verschenen rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de WRR blijkt dat burgers niet altijd goed in staat zijn tot zelfredzaamheid. Niet alleen de kwetsbaren in de samenleving, maar ook de hoger opgeleiden kunnen hier op momenten tegenaan lopen. Het (verder) digitaliseren van het reisdocumentenstelsel heeft dus op diverse vlakken invloed. Men kan bezwaren hebben vanwege het opslaan van biometrische data, niet begrijpen hoe het digitaal werkt of weerstand voelen tegen de onveiligheid van de situatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) wil rekening houden met deze beweegredenen en overwegingen om de verdere uitrol vorm te geven en de communicatiestrategie hier op toe te passen.