Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Rapport Resultaten zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK)

Afbeelding rapport Rapport Resultaten zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | April 2017 (73 pagina's)

Toelichting

De controle op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen, genoemd in de artikelen 90 tot en met 93 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, en de overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten wordt uitgevoerd in de vorm van een zelfevaluatie. In 2016 is deze voor de vierde keer door de burgemeesters en gezaghebbers die aangewezen zijn om aanvragen in ontvangst te nemen en tot verstrekking van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten over te gaan. Deze wijze van controle geeft de burgemeester, de gezaghebber en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzicht in risico’s en verbeterpunten in de beveiliging en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces per gemeente en openbaar lichaam, maar ook op landelijk niveau. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet de resultaten van de zelfevaluatie in dit rapport op een rij. Ten opzichte van het resultaat in 2015 is in 2016 een verbetering te zien van het behaalde resultaat. Het aantal gemeenten dat niet aan de minimale voorwaarden voldoet is verder afgenomen naar veertien gemeenten en twee openbare lichamen.