Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Quickscan VWNW in het openbaar bestuur

Afbeelding rapport Quickscan VWNW in het openbaar bestuur

Auteur(s): M.E. Winnubst en D.H. Grijpstra

Research voor Beleid

Rapport | Augustus 2011 (75 pagina's)

Toelichting

Het regeerakkoord van het zittende kabinet bevat een pakket bezuinigingen op het openbaar bestuur; deels zijn die bezuinigingen al tijdens het vorige kabinet ingezet. Bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zal dat de komende jaren leiden tot een compacte overheid met minder ambtenaren. Vanwege deze krimp is de kans zeer groot dat er sprake zal zijn van gedwongen ontslagen. Precieze cijfers hierover zijn vooralsnog niet bekend. Werkgevers in het openbaar bestuur willen in dat geval zo veel mogelijk de boventallige medewerkers aan ander werk helpen, eventueel ook buiten de eigen sector. Dit betekent dat de huidige Van-Werk-Naar-Werk (VWNW-)activiteiten sterk moeten worden uitgebreid en opgeschaald. Om daaraan goed vorm te kunnen geven, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) behoefte aan inzicht in de huidige VWNW-activiteiten van organisaties in het openbaar bestuur en in de lessen die uit de vormgeving daarvan zijn te trekken voor de toekomst. Daartoe heeft BZK een quickscan laten uitvoeren op basis van (diepte-)interviews met bij de vormgeving van VWNW-beleid betrokken functionarissen. Bovendien is er een vragenlijst uitgezet onder medewerkers, in dit geval leden van het Flitspanel van BZK. Deze vragenlijst richtte zich op de mening van ambtenaren over de bezuinigingen en de personele gevolgen ervan.