Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Quickscan Programma Gebiedsgerichte Aanpak Leefbaarheid & Veiligheid

Afbeelding rapport Quickscan Programma Gebiedsgerichte Aanpak Leefbaarheid & Veiligheid

Springco Urban Analytics en Rebel Group

Rapport | December 2020 (29 pagina's)

Toelichting

Nederland kent een groeiende concentratie van sociaal-economische achterstanden, kwetsbare huishoudens en schrale woonsituaties in delen van de grotere steden. Het Rijk en de betrokken steden willen samen met de maatschappelijke partners (zoals scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, woningcorporaties, ontwikkelaars/ beleggers, etc.) het initiatief nemen om de situatie en de uitgangspositie voor de inwoners structureel te verbeteren. Deze urgente ambitie vraagt om meer dan wat partijen momenteel kunnen doen. Om dit te realiseren in 16 geselecteerde stedelijke vernieuwingsgebieden is op basis van een Quickscan analyse van de totale opgave een extra impuls -additioneel op regulier beleid- noodzakelijk.