Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Productiviteit van overheidsbeleid deel 3: de Nederlandse veiligheid en justitie 1980-2014

Afbeelding rapport Productiviteit van overheidsbeleid deel 3: de Nederlandse veiligheid en justitie 1980-2014

Auteur(s): Jos Blank en Alex van Heezik

IPSE Studies

Rapport | Maart 2017 (156 pagina's)

Toelichting

Het centrale thema van deze studie van de stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies is de samenhang tussen beleid en productiviteit in de zorg voor veiligheid en rechtsbescherming, kortweg veiligheid en justitie (V&J). Het begrip productiviteit is niets anders dan de geleverde productie per ingezette euro. Productie wordt hierbij gemeten aan de hand van een aantal productindicatoren, zoals het aantal afgehandelde zaken binnen de rechterlijke macht. Om daar beter zicht op te krijgen, zijn de beleids- en productiviteitsontwikkelingen van drie Nederlandse V&J-sectoren onderzocht: politie, rechterlijke macht (Openbaar Ministerie en Rechtspraak) en gevangeniswezen. De bevindingen per sector zijn vervolgens samengebracht en tegen elkaar afgezet via een zogenoemde meta-analyse. Op basis van deze meta-analyse is nagegaan welke instrumenten het meest kansrijk zijn om de productiviteit van veiligheid en justitie - of nog breder in de publieke sector - positief te beïnvloeden.

De belangrijkste conclusies zijn dat de beïnvloeding van de productiviteitsgroei door de overheid beperkt is; de decentrale bedrijfsvoering weinig effectief is; de prestatiebekostiging niet erg effectief is; de decentralisatie van de huisvesting waarschijnlijk een negatief effect heeft; de schaalvergroting waarschijnlijk een negatieve effect heeft; de ontwikkeling van de kwaliteit de laatste twee decennia is verbeterd.