Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Productiviteit van overheidsbeleid deel 2: de Nederlandse zorg 1980-2013

Afbeelding rapport Productiviteit van overheidsbeleid deel 2: de Nederlandse zorg 1980-2013

Auteur(s): Jos Blank, Alex van Heezik en Thomas Niaounakis

IPSE Studies

Rapport | April 2016 (161 pagina's)

Toelichting

Het centrale thema van deze studie van de stichting Instituut Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies is de samenhang tussen beleid en productiviteit in de zorg. Om daar beter zicht op te krijgen zijn de beleids- en productiviteitsontwikkelingen van vier Nederlandse zorgsectoren onderzocht: ziekenhuizen (zh), verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt), gehandicaptenzorg (ghz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz). De bevindingen per sector zijn vervolgens samengebracht en tegen elkaar afgezet via een zogenoemde meta-analyse. Op basis van deze meta-analyse is nagegaan welke instrumenten het meest kansrijk zijn om de productiviteit in de zorg - of nog breder in de publieke sector - positief te beïnvloeden.

De belangrijkste conclusies zijn dat de beïnvloeding van de productiviteitsgroei door de overheid beperkt is; de budgettering niet erg effectief is; het bekostigingssysteem voor ziekenhuizen voor goede prikkels zorgt; de effecten van marktwerking op de productiviteit niet zichtbaar zijn; de schaalvergroting negatieve effecten heeft.