Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Planverplichtingen Rijk

Afbeelding rapport Planverplichtingen Rijk

Auteur(s): S. Meijerink, R. Hoekstra, B. Needham en H. Goverde

Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoeksgroep Governance and Places

Rapport | Januari 2005 (125 pagina's)

Toelichting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Interbestuurlijke Betrekkingen, heeft initiatief genomen tot een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de diverse planverplichtingen die het rijk oplegt aan de decentrale overheden. Het gaat om een project ter uitvoering van het actieprogramma ‘Andere Overheid’. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek is gelegen in de administratieve lasten die door planverplichtingen worden veroorzaakt. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van bestuurskundigen en planologen van de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen. Zij voerden het onderzoek uit in de periode van september tot december 2004. De centrale vraag van het onderzoek was: Op welke wijze kunnen de planverplichtingen die het rijk oplegt aan decentrale overheden worden beoordeeld zodat meer inzicht ontstaat in nut en noodzaak van deze verplichtingen, mogelijke alternatieven voor deze verplichtingen, en in de mogelijkheden om de door deze verplichtingen veroorzaakte administratieve lasten te beperken?