Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Overlast en verloedering ontsleuteld

Afbeelding rapport Overlast en verloedering ontsleuteld

Auteur(s): Lonneke van Noije en Karin Wittebrood

Sociaal en Cultureel Planbureau

Rapport | September 2009 (112 pagina's)

Toelichting

In 2006 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie met steun van de minister van Financiën, besloten het onderzoek Maatschappelijke Kosten van Veiligheid te starten met als doel toekomstige beleidskeuzen beter te onderbouwen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft toen – in de eerste fase van dat

onderzoekstraject – een analyse van de veronderstelde en werkelijke effecten van het sociale veiligheidsbeleid verricht. Het resultaat is verschenen in de publicatie 'Sociale veiligheid ontsleuteld'.

In vervolg op die publicatie heeft het ministerie van BZK het SCP begin 2009 gevraagd op vergelijkbare wijze het Actieplan overlast en verloedering te analyseren. Dit plan is begin 2008 gepresenteerd door het kabinet-Balkenende IV en is onderdeel van het project Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV). De beleidsveronderstellingen zijn speciaal voor deze publicatie afgeleid uit het Actieplan en enkele achterliggende documenten; verder is gebruikgemaakt van de wetenschappelijke kennis die eerder in het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld is beschreven en die relevant is voor het Actieplan overlast en verloedering.