Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Organisatiecultuur, prestaties en leiderschap bij het Rijk

Organisatiecultuur, prestaties en leiderschap bij het Rijk

Auteur(s): Sil Vrielink en Siwert de Groot

ICTU

Rapport | Oktober 2020 (27 pagina's)

Toelichting

In deze onderzoeksnotitie wordt een aantal aspecten van het functioneren van de overheid onderzocht. Dat betreft ten eerste de vraag welke kenmerken goed functionerende overheidsorganisaties hebben, en omgekeerd, wat slecht functionerende overheidsorganisaties gemeen hebben. Voor het goed of slecht presteren van organisaties baseren de onderzoekers zich op de opinies van medewerkers. Het betreft dus geen objectief vastgestelde maatstaven, maar het oordeel van medewerkers over de organisatieprestaties (bron: WERKonderzoek 2019).

De tweede vraag betreft het verband tussen productiviteit en kwaliteit: gaat een hoge productiviteit ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening? Betekent hoge kwaliteit per definitie een lage(ere) productiviteit? De veronderstelling is vaak dat dit bij de overheid het geval is: de bijzondere eisen die aan overheidsorganisatie gesteld worden zouden ten koste gaan van de effectiviteit en efficiency. Ook deze kwestie wordt onderzocht op basis van de percepties van medewerkers over kwaliteit en productiviteit.

Tot slot wordt nagegaan welke rol leiderschap heeft met betrekking tot de prestaties en de cultuur binnen de organisatie.