Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Openbaar Bestuur in Regionale Ecosystemen voor Ondernemerschap

Afbeelding rapport Openbaar Bestuur in Regionale Ecosystemen voor Ondernemerschap

Auteur(s): Leonie Oosterwaal, Erik Stam en Jan Peter van den Toren

Birch en Utrecht Center for Entrepreneurship

Rapport | September 2017 (71 pagina's)

Toelichting

Het ministerie van BZK verkent voor welke uitdagingen het openbaar bestuur staat in regionaal-economische samenwerkingsverbanden en hoe deze samenwerkingsverbanden optimaal kunnen bijdragen aan economische groei. Dat heeft geleid tot de totstandkoming van dit rapport. Hierin wordt de nadruk gelegd op de institutionele kant van de regionaal-economische ontwikkeling, waarbij met name de invloed van de institutionele structuren, processen en cultuur is onderzocht. Het onderzoek laat duidelijk – en empirisch onderbouwd- zien dat de wijze waarop regionale ecosystemen zijn ingericht er toe doet. De manier waarop overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hun samenwerking vormgeven en onderhouden is van invloed op de economische ontwikkeling in de regio.