Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Open Government Partnership - Rapport tussentijdse zelfevaluatie 2017

Afbeelding rapport Open Government Partnership - Rapport tussentijdse zelfevaluatie 2017

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | September 2017 (50 pagina's)

Toelichting

De huidige samenleving vraagt om een open overheid die niet alleen reguleert en zorgt voor een goede publieke dienstverlening, maar ook actief burgers en bedrijven opzoekt om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken beter aan te pakken, en die de samenleving daarin faciliteert. Een dergelijke open overheid richt zich zowel op openbaarheid van informatie als openheid in gedrag en communicatie. Mede in het kader van het lidmaatschap van het Open Government Partnership (OGP) stelt Nederland actieplannen over de open overheid op. Daarin staan concrete acties die bijdragen aan het verder brengen van deze ambities op het terrein van open overheid.

In 2015 heeft Nederland het tweede nationaal actieplan Open Overheid opgesteld, dat loopt van januari 2016 tot juni 2018. De acties uit dit plan worden nu uitgevoerd. Het is daarom een goed moment voor een tussentijdse zelfevaluatie, zowel om te leren van de opgedane ervaringen bij dit actieplan als om een overzicht te krijgen van de reeds behaalde resultaten en de nog uit te voeren onderdelen gedurende de resterende looptijd. Daartoe dient deze tussentijdse zelfevaluatie. Deze tussentijdse zelfevaluatie, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat vooral in op de totstandkoming van het actieplan en geeft een tussenstand van de uitvoering van de actiepunten.