Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Op weg naar een eenvoudig, democratisch en krachtig middenbestuur

Afbeelding rapport Op weg naar een eenvoudig, democratisch en krachtig middenbestuur

Anker Solutions

Rapport | Januari 2006 (51 pagina's)

Toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Anker Solutions opdracht gegeven om door middel van focusgroeponderzoek na te gaan hoe burgers aankijken tegen heden en toekomst van het middenbestuur (provincies) in Nederland. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat burgers een pragmatische houding hebben ten aanzien van het middenbestuur. Mensen zijn zeer bereid om de huidige provinciebesturen te vervangen door meer aansprekende alternatieven, inclusief nieuwe bestuurslagen zoals de regio en landsdelen, mits op overtuigende wijze kan worden aangetoond dit alles ook echt beter zal werken. Daarnaast verlangt men dat het belang van de burger centraal wordt geplaatst en dat er stap voor stap wordt gewerkt. Het liefst ziet men dat er meer wordt gedaan met minder, door middel van een eenvoudig, democratisch en krachtig middenbestuur waarin schaarse middelen niet worden verspild aan ‘afstemming' en dubbel werk.