Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur

Afbeelding rapport Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur

Universiteit van Amsterdam

Rapport | December 2019 (40 pagina's)

Toelichting

In het jaar waarin Nederland 100 jaar kiesrecht voor vrouwen viert, heeft het kabinet aangekondigd over de hele linie naar een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur te streven. Inzet is dat na de volgende Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de man-vrouw verhouding in het openbaar bestuur beter in balans is en zich in de toekomst stabiliseert tussen de 40 en 60%.

In een brief aan de Tweede Kamer presenteerde de minister van BZK een pakket aan maatregelen om te sturen op een meer inclusief en divers samengesteld bestuur. Ze zet in op actieve werving van vrouwen, bijvoorbeeld voor vacatures voor burgemeesters en Commissarissen van de Koning, op een meer inclusieve selectie zonder vooroordelen en op een politieke cultuur waarin iedereen goed kan functioneren en gedijen. Ook praktijkonderzoek, het delen van voorbeelden en ervaringen uit binnen- en buitenland, dragen bij aan de ontwikkeling van mogelijke nieuwe maatregelen en strategieën. Wat kunnen we leren van het buitenland? Uit wetenschappelijk onderzoek? Of van gemeenten waar nu al een groot aantal vrouwelijke raadsleden en wethouders te vinden is?

De antwoorden op deze vragen zijn gebundeld in de essaybundel Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur, die op 9 december tijdens een gelijknamige expertmeeting is gepresenteerd. De bundel bevat een drietal essays. Dr. Liza Mügge, universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, en Zahra Runderkamp MA schreven De tweede sekse in politiek en openbaar bestuur – Verklaringen en oplossingen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Hierin analyseren zij recent onderzoek uit binnen- en buitenland naar verklaringen voor én remedies tegen de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur.

Dr. Maria Kranendonk, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, deed een tweetal verdiepende studies naar de Nederlandse situatie waarvan het resultaat eveneens in deze bundel is opgenomen. De eerste heeft een kwantitatief karakter en gaat in op de verschillen tussen gemeenten wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen. De tweede studie is kwalitatief van aard en bevat een inkijkje in gemeenten waar een bovengemiddeld aandeel van vrouwen in politiek en bestuur te vinden is en in de gemeenten waar die vertegenwoordiging juist aanzienlijk lager is.

De verschillende perspectieven in de bundel leveren inspiratie op voor aanscherping van beleid op weg naar de bedoelde 40 – 60% balans tussen vrouwen en mannen in politieke en bestuurlijke functies, samen met nieuwe kennisvragen voor de toekomst.