Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Onderzoeksrapport niet-stemmers in vijf gemeenten

Afbeelding rapport Onderzoeksrapport niet-stemmers in vijf gemeenten

Auteur(s): Marianne van Bochove, Lea Klarenbeek en Hans Moors

E:M+MA.

Rapport | Oktober 2022 (53 pagina's)

Toelichting

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 lag historisch laag. De onderzoekers gingen in vijf gemeenten met een lage opkomst in gesprek met niet-stemmers (en stemmers). Wat waren hun motieven? En wat is er volgens hen, en volgens lokale sleutelfiguren, nodig om de opkomst volgende keer te verhogen?

Het onderzoek is gebaseerd op kwalitatief onderzoek in vijf gemeenten – en in sommige gevallen daarbinnen een stadsdeel of wijk – waar de opkomst laag lag: Almere (Poort), Den Haag (Laakkwartier en Spoorwijk), Den Helder, Oldambt en Weert. Criteria voor de selectie waren naast de opkomstcijfers: geografische spreiding, variatie in bevolkingsomvang en mate van stedelijkheid.

De dataverzameling bestond uit:

1) Bestuderen van bestaande data en documenten over de vijf gemeenten, wat betreft de verkiezingen en de bredere lokale context.

2) (Groeps)interviews met lokale sleutelfiguren, zoals wijkprofessionals, gemeenteambtenaren en actieve bewoners. In totaal zijn 43 sleutelfiguren geïnterviewd.

3) Straatgesprekken met bewoners, op verschillende tijdstippen en locaties, over het wel of niet stemmen. In totaal hebben 108 mensen deelgenomen aan de straatgesprekken.

De bevindingen zijn eerst op gemeentelijk niveau uitgewerkt en vervolgens zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten geanalyseerd.