Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Onderzoek Topinkomens in de (semi-)publieke sector 2005

Afbeelding rapport Onderzoek Topinkomens in de (semi-)publieke sector 2005

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | September 2005 (26 pagina's)

Toelichting

Rapportage uit 2005, van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ondertitel: Niveau en ontwikkeling van de lonen vantopfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en bij woningcorporaties 2003-2004. Eind april 2005 zijn 1.408 instellingen in de (semi-)publieke sector benaderd met het verzoek gedetailleerde cijfers te verstrekken over de lonen van hun topfunctionarissen. Begin mei zijn eveneens 517 woningcorporaties verzocht om een vragenlijst in te vullen. Van het totaal aantal aangeschreven instellingen heeft 52% gerespondeerd (999 instellingen). De uitkomsten in deze rapportage zijn op de gegevens van deze instellingen gebaseerd.