Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Onderzoek Topinkomens in de (semi-)publieke sector 2004

Afbeelding rapport Onderzoek Topinkomens in de (semi-)publieke sector 2004

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Januari 2005 (26 pagina's)

Toelichting

Rapportage uit 2005, van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ondertitel: Niveau en ontwikkeling van de lonenvan topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector 2002 –2003. Eind juni 2004 zijn 1.273 instellingen in de (semi-)publieke sector benaderd met het verzoek gedetailleerde cijfers te verstrekken over de lonen van hun topfunctionarissen. Hiervan heeft 54% gerespondeerd (692 instellingen). De uitkomsten in deze rapportage zijn op de gegevens van deze instellingen gebaseerd. In tegenstelling tot vorig onderzoek zijn instellingen in de zorgsector dit keer buiten beschouwing gebleven, omdat het ministerie van VWS deze instellingen heeft onderzocht.