Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Onderzoek Topinkomens in de (semi-)publieke sector 2003

Afbeelding rapport Onderzoek Topinkomens in de (semi-)publieke sector 2003

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Juni 2004 (24 pagina's)

Toelichting

Rapportage uit 2004, van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ondertitel: Niveau en ontwikkeling van de inkomens van topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector 2001 – 2002. Medio 2003 zijn 2.302 instellingen in de (semi-) publieke sector benaderd met het verzoek gedetailleerde cijfers te verstrekken over de inkomens van hun topfunctionarissen. Hiervan heeft 64% gerespondeerd (1.473 instellingen). De uitkomsten in deze rapportage zijn op de gegevens van deze instellingen gebaseerd.