Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Onderzoek sturing op landelijke ICT-voorzieningen vanuit het SZW-domein

Afbeelding rapport Onderzoek sturing op landelijke ICT-voorzieningen vanuit het SZW-domein

Auteur(s): S. B. Luitjens, G.J. van 't Eind en E. H. Hakvoort

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapport | Augustus 2004 (4 pagina's)

Toelichting

In het kader van het ICTU programma Architectuur Elektronische Overheid is in het voorjaar van 2004 onderzoek gedaan naar sturing vanuit het SZW-domein op landelijke ICT-voorzieningen. Voorbeelden zijn de basisregistraties en de momenteel in aanbouw zijnde instrumentaria voor gegevensuitwisseling (de OTP) en voor identificatie & authenticatie (het BSN, het BN, de OTV en de eNIK). Alle organisaties in het SZW-domein zijn voor de effectiviteit en efficiency van hun taakuitoefening steeds sterker van deze voorzieningen afhankelijk. De centrale vraagstelling in het onderzoek was daarom, in hoeverre het SZW-domein als geheel voldoende grip heeft op de wijze waarop deze voorzieningen zich ontwikkelen c.q. welke mogelijkheden er zijn tot versteviging van die grip. Gezocht is naar een benaderingswijze die zo mogelijk ook kan worden toegepast op andere domeinen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Secretaris-Generaal van het ministerie van SZW en de Directeur- Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur van het ministerie van BZK.