Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar de jaarrekeningen 2016 van de Nederlandse gemeenten

Afbeelding rapport Onderzoek naar de jaarrekeningen 2016 van de Nederlandse gemeenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | November 2017 (50 pagina's)

Toelichting

Vanaf 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (verder Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. De decentralisatie van deze wetten wordt gekarakteriseerd als een grote transitie. Voor cliënten, gemeenten, zorgaanbieders en anderen is er veel veranderd. Tevens zijn met de transitie veel financiële middelen gemoeid. Daarnaast is de transformatie binnen het sociaal domein volop aan de gang. BZK wil inzicht krijgen in welke verbeteringen gemeenten hebben gerealiseerd. BZK heeft adviesbureau EY opdracht gegeven onderzoek te doen naar de controleverklaringen en verslagen van bevindingen bij de gemeentelijke jaarrekeningen over het verslagjaar 2016.